Aplikacja BOLDER PUMP SYSTEM


Aplikacja BOLDER PUMP SYSTEM

Nasza nowa aplikacja BOLDER PUMP SYSTEM służąca do obliczeń strat hydraulicznych już dostępna!

BOLDER KALKULATOR HYDRAULICZNY to intuicyjne i nowoczesne narzędzie, będące wsparciem dla projektantów, użytkowników sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zakładów utrzymania ruchu w gospodarce wodnej i przemyśle, administratorów budynków, kadry naukowej oraz studentów, zajmujących się doborem nowych układów pompowych oraz analizą pracy istniejących już systemów hydraulicznych.

Aplikacja wylicza podstawowe parametry pracy pomp i określa łączne straty hydrauliczne oraz rzeczywistą prędkość przepływu w układzie i na bieżąco informuje użytkownika o zalecanych w fachowej literaturze wartościach.

Pozwala monitorować i optymalizować pod względem energetycznym układy pompowe, oraz skutecznie zarządzać kosztami obsługi serwisowej.

Pobierz: