Fundusze Europejskie


Fundusze Europejskie

BOLDER Sp. z.o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego urządzenia do pomiaru obwodu zwilżonego w kanałach zamkniętych szczególnie w kanałach ściekowych oraz wód opadowych.

Celem projektu badawczego jest opracowanie zbudowanie i zbadanie urządzenia do pomiaru obwodu zwilżonego w kanałach zamkniętych szczególnie w kanałach ściekowych oraz wód opadowych. Najważniejszym rezultatem projektu będzie opracowanie i przebadanie materiałów do budowy opaski, sposobu dostarczenia energii, sposobu przekazywania informacji do systemu centralnego umożliwiającego analizę danych. Na podstawie danych z badań nad rozwiązaniami powstanie produkt wspomagające pracę i efektywność działania systemów kanalizacyjno-ściekowych. Urządzenie do pomiaru obwodu zwilżonego będzie mogło być wdrożone na szeroką skalę w zakładach gminnych jako systemy umożliwiające łatwy monitoring i optymalizację szczelności i pracy systemów kanalizacyjnych. Realizacja projektu prowadzi do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firmy BOLDER na rynku.

Efektem projektu będzie wprowadzanie na rynek nowego innowacyjnego produktu. Głównym zamierzeniem przyświecającym realizacji niniejszego projektu jest dostosowanie oferty firmy BOLDER do potrzeb rynku poprzez wprowadzanie na rynek nowego produktu tj. innowacyjnego urządzania do pomiaru obwodu zwilżonego w kanałach zamkniętych.

Wartość projektu: 398 103,31 zł.

Dofinansowanie projektu z UE:  271 112, 03 zł.