Pompy szlamowe


Pompy szlamowe

 

Mimo że firmy DENVER i SALA, które stały się fundamentem firmy Metso, obecnie znanej jako Metso Minerals, były z początku aktywne głównie w dziedzinie hydrotransportu ciał stałych, nie posiadały w początkowym okresie własnych pomp. Oba przedsiębiorstwa rozpoczynały swoją działalność jako producenci urządzeń do przerobu minerałów. DENVER skupiał się głównie na flotacji, natomiast SALA specjalizowała się w produkcji maszyn do flotacji, separatorów magnetycznych i grawitacyjnych. Jednak sukces w produkcji urządzeń do przerobu minerałów szybko uświadomił obu firmom potrzebę natychmiastowego rozpoczęcia produkcji pomp do transportu szlamów.

Poziome Pompy do Transportu Szlamów

Pompy do transportu szlamów, które stanowią fundament wszelkich procesów mokrego przerobu minerałów, stały się coraz bardziej istotne dla klientów obu firm: DENVER i SALA. DENVER zwrócił się do firmy ALLIS CHAMBERS o uzyskanie licencji na produkcję pomp szlamowych (SRL) wykładanych naturalną gumą. Ta rozwinięta wersja pompy, stanowiąca fundament programu produkcyjnego pomp szlamowych firmy DENVER przez dziesięciolecia, nadal pozostaje głównym produktem tej firmy. W 1984 roku firma DENVER nabyła prawa do produkcji pomp szlamowych typu ORION, wykonanych ze stali hartowanej, które równolegle do pomp typu SRL, były w kolejnych latach ulepszane, stanowiąc uzupełnienie oferty. W 1989 roku firma DENVER przejęła zakłady odlewnicze Thomas Foundries, rozszerzając swoją ofertę o duże pompy bagrowe wykonane ze stopów o bardzo wysokiej twardości.

Pionowe Pompy do Szlamu

Wykorzystanie flotacji jako metody separacji minerałów wymagało dalszego rozwoju pomp szlamowych. Już w 1933 roku na wydziale flotacji jednego ze szwedzkich zakładów przetwarzania rudy zainstalowano pionową „pompę otwartą”. Konieczność stworzenia takiej konstrukcji wynikała z bardzo skomplikowanego układu przepływu szlamu obecnego w tamtym zakładzie.

W tamtych czasach technologie stosowania flokulantów i systemów kontroli poziomu nie były jeszcze rozwinięte. Zmiany przepływu piany w różnych częściach układu powodowały powstawanie blokad powietrznych w tradycyjnych pompach szlamowych. Tylko „pompa otwarta” zintegrowana ze zbiornikiem zapewniała wówczas odpowietrzanie, stabilność układu oraz jego samoregulację – cechy, które obecnie uznaje się za standardowe.

Pionowe Pompy do Rząpi

Wraz z rosnącym znaczeniem procesów mokrego przetwarzania, wiele zakładów doświadczało problemów z zalewaniem posadzek. Klienci próbowali rozwiązać tę kwestię poprzez zastosowanie kratek ściekowych i kanałów podpodłogowych (tak zwanych rząpi). Jednak konieczność opróżniania tych kanałów skłoniła do stworzenia pompy zdolnej do utrzymania czystości na najniższym poziomie zakładu. To właśnie z myślą o takiej koncepcji rozwinięto pompy do obsługi rządów. Pierwsze modele tego typu powstały w połowie lat 40. XX wieku. Idea zarówno pionowej pompy zbiornikowej, jak i pionowej pompy do rządów, miała swój początek i rozwój w firmie Boliden Mining Company właśnie w tamtych latach. Firma SALA dostarczała te pompy firmie BOLIDEN aż do roku 1950, kiedy to podpisano umowę na rozpoczęcie produkcji na licencji.

W kolejnych latach firma SALA wprowadzała na rynek pompy tego typu jako część programu VASA. Seria pompy pionowych była stopniowo rozwijana i wzbogacana o różne rozmiary. Umowa licencyjna wygasła na początku lat 70., kiedy to firma SALA uzyskała pełne prawa własności. Wówczas do gamy pionowych pomp zbiornikowych dołączyła pompa pianowa. Obecnie pompy do rząpi typu Metso VS cieszą się największym uznaniem w zakładach, gdzie wymagane jest opróżnianie studzienek podłogowych. Powstanie w 1992 roku firmy Svedala Pumps & Process, najbardziej „hydraulicznego” działu w koncernie Metso, zaowocowało zaktualizowaniem i standaryzacją systemu produkcji pomp, tworząc podwaliny pod wprowadzenie na światowy rynek najbardziej wszechstronnej gamy pomp szlamowych.

Pompy szlamowe – broszura ↓

Pompy poziome
Pompy pionowe