Modernizacja systemu pompy
26.05.2024

Modernizacja systemu pompy


Nasz klient, firma działająca w branży przemysłowej, stanęła przed wyzwaniem związanym z niską efektywnością energetyczną istniejącej pompy diagonalnej o mocy 90 kW.

Stara pompa diagonalna o mocy 90 kW była mało efektywna energetycznie, co prowadziło do nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo, wymagała ona częstych napraw oraz generowała wysokie koszty eksploatacji. Zatem głównym wyzwaniem było zwiększenie efektywności energetycznej systemu pompy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów pracy. Dążąc do optymalizacji procesów oraz zmniejszenia zużycia energii, zdecydowali się na modernizację systemu pompy poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym Case Study.

Zobacz pozostałe realizacje