Kompleksowe umowy serwisowe.


Oferujemy użytkownikom stałe kompleksowe umowy serwisowe w ramach których wykonujemy:

– planowe, okresowe przeglądy pomp i mieszadeł

– prace konserwacyjne i naprawy pomp i mieszadeł

– awaryjne reakcje serwisowe

– pomiary, inspekcje, analizy pracy urządzeń i instalacji celem rozwiązania problemów