Projektowanie i wykonywanie układów sterowania.


Projektujemy i wykonujemy układy sterowania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów:

– przepompowni i tłoczni ścieków

– pompowni wody czystej oraz zestawów podwyższania ciśnienia

– pompowni technologicznych

– obiektów oczyszczalni ścieków – systemy mieszadeł i napowietrzania

– modernizację i optymalizację istniejących układów sterowania