Węże Metso Trellex do hydrotransportu szlamów


Węże Metso Trellex do hydrotransportu szlamów

System Trellex – Innowacyjne Rozwiązania Firma Metso

Firma Metso opracowała rozwiązania transportu zawiesin, które opierają się na łatwo wymienialnych standardowych elementach, takich jak węże, złącza i uszczelki o różnych zakresach średnic. Na przedstawionym schemacie ukazano przykładowe rozwiązanie firmy Metso wykorzystywane do transportu szlamów oraz materiałów sypkich przy użyciu belek podtrzymujących węże. Te belki stanowią stabilne wsparcie dla węży, kolanek oraz złączek, będąc integralną częścią stalowej konstrukcji instalacji. Wąż jest solidnie przymocowany do belki za pomocą specjalnych zacisków, dostosowanych do średnicy węża.

Węże Gumowe do Zawiesin i Szlamów

W miejscach, gdzie występują zgięcia, różnice poziomów oraz nierówności w układzie transportujących wody szlamowe węży, gumowe węże są niezastąpione. Elastyczność tych węży pozwala na łatwe dopasowanie do odpowiedniej długości oraz, w pewnym zakresie, na zginanie według potrzeb. Więcej szczegółów na temat zalecanego promienia zgięcia można znaleźć w dostępnym katalogu „Podręcznik projektowania układów węży do zawiesin”. Dla dłuższych odcinków, węże gumowe wymagają wsparcia w postaci belek podpierających, które zapewniają stabilność na całej długości instalacji.

Stalowe rury z gumową warstwą wewnętrzną

Alternatywą dla gumowych węży są stalowe rury z gumową warstwą wewnętrzną przeznaczone do prostych odcinków węży do transportu zawiesin. Stalowe rury z gumową warstwą wewnętrzną dostępne są w rozmiarach 3 m, 6 m i 10 m długości. Rury te, posiadające gumową warstwę wewnętrzną i nie wymagają belki podpierającej na całej długości, lecz tylko na końcach w miejscach połączeń rurociągu.

Kolana gumowe 3xD

Kolana gumowe stosowane są w wąskich i ciasnych przestrzeniach, w miejscach, gdzie możliwość ugięcia klasycznego węża w najmniejszy promień jest nie wystarczająca.


Złącza i uszczelki

Aluminiowe złącza kołnierzowe stosowane są pomiędzy odcinkami węży, zapewniając dobre połączenia w przypadku stosowania  gumowych uszczelek wzmocnionych stalowym pierścieniem. Elastyczne uszczelki gumowe pozwalają zniwelować nierówności połączeń, jednocześnie chroniąc złącza przed bezpośrednim kontaktem z zawiesiną. Takie same złącza i uszczelki są stosowane w przypadku węży gumowych i stalowych rur z gumową warstwą wewnętrzną.

Uszczelnienia mechaniczne węży Trellex

Metso oferuje kompletną linię mechanicznych uszczelek do pomp szlamowych, zapewniając bezwzględne bezpieczeństwo przed wyciekami w różnych aplikacjach przesyłania szlamu i cieczy.

Zero wycieków – Nasza kompletna linia mechanicznych uszczelek pompy szlamowej jest idealnym rozwiązaniem dla wielu branż.

 

 

Wyjątkowe konstrukcje BF i BA gwarantują doskonałe osiągi we wszystkich lekkich i średnich szlamach. Konstrukcje uszczelek ESF spełniają potrzebę zaawansowanych i niezawodnych rozwiązań uszczelniających, nawet w najbardziej wymagających aplikacjach szlamowych, typowych dla branży górniczej.

Metso EnviroSet to kompleksowe rozwiązanie uszczelniające, opracowane we współpracy z A.W. Chesterton, zapewniające wysoką jakość uszczelnienia i unikalną, opatentowaną tuleję przepustową, specjalnie zaprojektowaną do kontrolowania środowiska wewnętrznego dławnicy wyposażenia pompy szlamowej.